Relatielegging met Gevoelskaarten

€ 40,00

Tijdens een relatielegging wordt een duidelijk beeld geschetst van de verhoudingen in de relatie. Hoe staan de partners gevoelsmatig tegenover elkaar? Is er betrokkenheid, zit de relatie in een dieptepunt of loopt alles goed? Deze verdiepende legging zal meer inzicht geven in hoe partners de relatie beleven.

Deze legging is mogelijk zowel voor nieuwe ontmoetingen als voor langere relaties.