Legging met Emotiekaarten

€ 40,00

Via de Emotiekaarten gaan we een duidelijk beeld krijgen van de emoties die er heersen bij kinderen, ouders, vrienden, in een relatie, enz. Door deze emoties te peilen komt er meer ruimte voor begrip voor de ander of voor een bepaalde situatie.